Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології - страница 23

^ Формування змісту природознавчих курсів у профільній школі Ільченко В.Р.

Концептуальні основи формування змісту природознавчих курсів профільної школи випливають з основних завдань профільної освіти:

Типові навчальні плани пропонують школярам безпрофільну старшу школу та 7 напрямів, якими охоплено понад 20 профілів. Передбачено, що профільна школа сприятиме особистісному зростанню кожного учня, виходу з кризи сучасної освіти, оздоровленню суспільства, підвищенню його конкурентноздатності.

Криза освіти вбачається передусім у вузькопредметному урокодаванні, відокремленні учня від життєдайного реалізму, вербальному фундаменті освіти. Основним

напрямом оновлення освіти є інтеграція елементів її змісту та фундаменталізація їх навколо наскрізних понять, формування цілісності знань про світ і про природу зокрема. Як обґрунтовано вказує акад. С. Гончаренко, цілісність і пов’язана з нею фундаментальність освіти оцінюється як один з обов’язкових опорних чинників національної безпеки, стійкого соціально-економічного розвитку, забезпечення країні та її народу гідного статусу світовому людському співтоваристві. Ці ознаки освіти сьогодні є основою професійної гнучкості, зумовленої постійними змінами в технології виробництва.

Нині необхідно готувати випускника професійної школи не до роботи на конкретному робочому місці, а до галузевого ринку праці. Сучасне суспільство потребує професіоналів, чиє мислення необмежене тільки спеціальними знаннями, а має риси універсалізму, фундаментальності й духовно моральну основу. Як цього досягти – проблема сучасної професійної освіти, зокрема й проблема науково-природничої освіти в профільній школі.

Досвід запровадження цілісної науково-природничої освіти „Довкілля” дає можливість формулювати положення формування системи науково-природничих курсів профільної школи:

Так можна досягти засвоєння учнями всіх профілів базових знань про природу, які слугують об’єктивною основою образу природи. Для учнів різних профілів він відрізняється оболонкою, що відповідає тій чи іншій професії. Водночас забезпечується цілісність знань про природу віх суб’єктів навчання незалежно від профілю, що необхідно для екологізації мислення суспільства.

Програми природознавчих курсів кожного профілю складаються за галузевим принципом, тобто являють собою систему програм до освітньої галузі, а не окремого предмета. Програми планують визначення ядра науково-природних знань, яке є інваріантним для всіх програм і обов’язковим для засвоєння учнями кожного з профілів, і оболонки знань про природу, яка втілює специфіку певного профілю.2734584273337098.html
2734724361327853.html
2734865618731378.html
2734982238087402.html
2735032757243807.html